Beställ telefon väckning Beställ telefon väckning

Beställ väckning Väckning till din telefon

Beställ telefonväckning Telefonväckning


Villkor

Villkor för tjänsten

Roslab AB strävar efter att leverera alla beställda väckningar. Dock kan leverans och uppringning ej garanteras då det är beroende på ett flertal system och anslutningar inklusive Internet, användarens telefonioperatör och användarens telefon. Roslab AB tar inget ansvar för ej levererade väckningar. Roslab AB är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av väckningar som ej levererats. Roslab AB tar inte ansvar för eventuella kostnader som uppkommit till följd av väckningar som ej levererats eller som levererats för sent eller för tidigt. Den maximala ersättningen som kan krävas av Roslab AB, under några omständigheter, är begränsad till den summa användaren har betalat för den specifika väckningen eller, i fallet med abonnemang, det belopp användaren har betalat för abonnemanget. Roslab AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för tjänsten dock kommer detta ej att påverka redan beställda väckningar.

Roslab AB har möjlighet att spara och behandla användarens personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom att använda tjänsten godkänner användaren villkoren för tjänsten.

Otillåten användning

Användare av den här tjänsten får inte missbruka den. Missbruk innefattar bland annat att beställa väckningar till andra personer utan deras samtycke. Om Svensk polis eller åklagare begär ut information om användare som missbrukar tjänsten kommer vi att lämna ut relevant tillgänglig information vilket kan inkludera använd IP-adress och betalningsinformation.

Om du oönskat har blivit uppringd av vår tjänst, vänligen kontakta oss via e-post så ser vi till att ditt telefonnummer blockeras.

Användare som missbrukar tjänsten kan komma att blockeras från att använda tjänsten. Beställda och betalda väckningar kan då komma att avbokas utan någon ersättning.

Om oss

Den här tjänsten drivs av ROSLAB AB. Vi är ett svenskt IT företag som bland annat gillar att skapa och driva automatiserade telefontjänster. Alla avtal och överenskommelser för den här tjänsten, vackning.se, regleras och tolkas enligt svensk lag.