Telefon VäckningHem
Mer Info
Villkor
Kontakt
Beställ via SMS
 
 
 
 

Villkor för tjänsten

Kostnaden för att beställa en automatisk väckning är 5 kronor + eventuell SMS trafikavgift.

Det åligger beställaren att inte missbruka tjänsten genom att tex beställa väckningar till en person som inte önskar detta. Information om IP nummer samt beställarens telefonnummer kan vid missbruk komma att undersökas.

Roslab AB strävar efter att leverera alla beställda väckningar. Dock kan leverans och uppringning ej garanteras då det är beroende på ett flertal system och anslutningar inklusive Internet, användarens telefonioperatör och användarens telefon. Roslab AB tar inget ansvar för ej levererade väckningar. Roslab AB är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av väckningar som ej levererats.

Genom att använda denna tjänst så accepterar användaren dessa villkor.

Vackning.se är utvecklad och drivs av Roslab AB. Vi erbjuder skräddarsydda automatiska telefonitjänster till företag och organisationer. Besök oss gärna på www.roslab.com.